ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ         ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 πότε απαιτείται
διαδικασία έκδοσης
 δικαιολογητικά
 κόστος έκδοσης
 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ                ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

το πρόγραμμα
 δικαιούχοι
 εργασίες
 χορηγήσεις
 διαδικασίες
συν. τράπεζες
 

                  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας, πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών, πίνακας χιλιοστών
 2. Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου)
 3. Αριθμός Πρωτοκόλλου δήλωσης στο κτηματολόγιο & Κωδικός Ιδιοκτησίας
 4. Αντίγραφο Αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεων του χώρου και τομές)
 5. Αντίγραφο Τοπογραφικού
 6. Αντίγραφο Αδείας Πολεοδομίας
 7. Μελέτες και σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ)
 8. Μελέτη θερμομόνωσης (σε περίπτωση που η Οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από 01/01/1980 έως 30/09/2010)
 9. Ισχύς κλιματιστικών
 10. Φύλλο συντήρησης κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης
 11. Αντίγραφα Λογαριασμών ΔΕΗ 3 τελευταίων ετών (εάν δεν υπάρχουν τότε του τελευταίου έτους) (δεν χρειάζονται για νέα κτίρια)
 12. Αντίγραφα Λογαριασμών κοινοχρήστων, όπου αναφέρεται η κατανάλωση πετρελαίου / φυσικού αερίου, των 3 τελευταίων ετών (εάν δεν υπάρχουν τότε του τελευταίου έτους) (δεν χρειάζονται για νέα κτίρια)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

Ο Νόμος 3843/2010

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΣ

 υπολογισμός
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ  Β ΤΑΞΗΣ

(Όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΕΠΕΝ : 1248

Τηλ.Φαξ:2109637023           κιν. 6977705394

email. szervoudaki@teemail.gr